Targi Boat Show w Łodzi, 23-24 listopad 2013r.

Na stoisku czasopisma Żagle Ewa Skut będzie podpisywać swoją książkę ‚Pod żaglami wśród polarnych lodów”.