Uniwersytet III wieku w Poznaniu, 10 kwietnia 2015r.

Zapraszamy do Poznania na prezentację „Pod żaglami wśród polarnych lodów”.